Sport en spel is in het Fetentaa UNHCR Refugee Camp essentieel.
Tijdens onze bezoeken daar werd ons er op gewezen, dat seksueel misbruik en geweld daar een reëel probleem is. Sport en spel en recreatie kunnen een bijdrage leveren om dat probleem beter te beheersen.
Intussen is in het kamp in eigen beheer een gebouw voltooid waarin iedereen overdekt spellen kan vinden.

Tijdens ons bezoek oktober 2016 is verder gesproken over het uitwerken van plannen voor een voetbalteam.
Een terrein is al aangewezen en zal eind 2017 geëffend zijn.
Ook velden voor handbal, vollyebal en basketbal worden gerealiseerd.

Oktober 2017 konden we het enthousiasme meebeleven van de sporters.
De gesponsorde sportkleding was volop in gebruik en droeg onmiskenbaar bij aan een mateloos gevoel van zelfverzekerdheid en team spirit.

Juli 2018 kregen we een indrukwekkend concept statuten voor de sportvereniging onder ogen.
Onze doelstellingen worden onderschreven en men is serieus bezig.