Wij zijn een aantal (ex-)medewerkers in de Nederlandse gezondheidszorg. Onze visie is neergelegd in ons beleidsplan 2021-2022 Wat we tot nu hebben bereikt is te vinden in het Jaarverslag en Jaarrekening 2020 En hoe wij er toe zijn gekomen en denken over de toekomst hebben we getracht te verwoorden in dit stukje “informatie”

Voor onze statuten, zie het afschrift van de Akte van Oprichting.

Dick Haan is voorzitter. Annelies Haan is penningmeester. Henk Bralts, Jeroen Sevenstern en Wilfred van de Groep zijn bestuursleden.