In het UNHCR Refugee Camp is de basisschoolopleiding gewaarborgd door de UN.
Daarna is er geen opleiding meer geregeld.

Geleidelijk is er echter een assimilatieproces gaande van het kamp in Ghana.
Een positief effect daarvan is, dat een selecte groep kinderen na de basisschool in Ghana een “Secondary High School” mag bezoeken gedurende drie jaar, waarna zij een schooldiploma hebben wat ze uitzicht biedt op een baan of verdere opleiding, inclusief universiteit.
Dit zou één van de weinige reële mogelijkheden zijn om het uitzicht- en toekomstloze bestaan in het kamp te doorbreken.

Met zicht op een echte toekomst!