Water en Hygiëne in Fetentaa

Water, Sanitair en Hygiëne zijn een groot probleem, vooral in de rurale en dus armere delen van Ghana.

Fetentaa beschikt over één boring met diverse tappunten in het dorp.

inwoners betalen voor het water aan Community Water Company Ghana, een zusterorganisatie van Ghana Water Company. De opbrengsten zijn bedoeld voor onderhoud, maar we hebben iemand wel eens horen verklaren dat het meeste opgaat aan de salarissen van medewerkers. In een kantoor……

Eigen toiletten in de huishoudens zijn een absolute zeldzaamheid en publieke toiletten mogen die naam eigenlijk niet dragen. De twee scholen in Fetentaa zouden slechts één bruikbaar toilet hebben, mede gebruikt door een ieder die zich daar toegang toe kan verschaffen. En ’s nachts is alles dicht. Het begrip “open defecation” is ook in Fetentaa een levensgroot probleem. Naast alle afval die er ook nog ligt.

In 2023 gaan we in het dorp een extra boring verzorgen. En een aantal toiletten. En bij de twee scholen in Fetentaa komen eveneens waterboringen.

De definitieve uitvoering vindt plaats in intensief overleg met de Chief en oudsten van het dorp en is gebaseerd op een indrukwekkend rapport wat onze Ghanese zusterorganisatie “Support 4 Ghanaian Kids” mocht maken. Deze partner zal aanvankelijk de controle over de bedrijfsvoering en de wateropbrengsten krijgen en zorg dragen voor adequate training van de inwoners van Fetentaa. Het is de bedoeling dat de opbrengsten van het water nu echt worden aangewend voor onderhoud en ontwikkeling. Ook voor een oplossing om het afvalprobleem in het dorp aan te pakken.

Voor de actuele stand van zaken, klik hier.