Schoolopleiding en Toekomst

In Ghana heeft ieder kind toegang tot basisonderwijs.

De schoolkosten voor voortgezet onderwijs als een Senior High School zijn sinds enkele jaren ook voor de overheid. Deze scholen hanteren echter vaak het internaatsprincipe en de kosten daarvoor zijn veelal niet betaalbaar voor de ouders. Laat staan universitair onderwijs.

Sinds 2015 zijn we d.m.v. sponsorgeld in staat geweest en gebleven om jaarlijks 10 leerlingen een drie-jarige senior-highschoolopleiding te laten starten en voltooien.

Aangezien we echter het principe hanteren dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de toekomst van hun kinderen en niet wij, zijn we in 2016 gestart met het ontwikkelen van een aantal “duurzame projecten” waarbij werkgelegenheid en inkomsten worden gecreëerd en ouders uiteindelijk in staat dienen te zijn de kosten voor passend onderwijs voor hun eigen kinderen te kunnen dragen. Zie hiervoor o.a. ons project betreffende het voedselprobleem.

Uiteindelijk is ons doel dat er een fonds ontstaat, beheerd door onze partnerorganisatie in Ghana “Support 4 Ghanaian Kids”, gevoed door voornoemde projecten, waarmee we voor veel meer kinderen passend onderwijs kunnen mogelijk maken. Waarbij onze bijdrage d.m.v. sponsorgeld afgebouwd zal worden.

Voor de actuele stand van zaken, klik hier