Sport en spel Fetentaa

Sport en spel is in het Fetentaa UNHCR Refugee Camp essentieel.
Tijdens onze bezoeken daar werd ons er op gewezen, dat seksueel misbruik en geweld daar een reƫel probleem is. Sport en spel en recreatie kunnen een bijdrage leveren om dat probleem beter te beheersen.

Achter de basisschool in het kamp is een veld geƫgaliseerd om te worden gebruikt als sportveld. Een overkoepelende sportvereniging is opgericht, maar mede door de covid-19 pandemie en daarbij behorende beperkingen, is de ontwikkeling daarvan op dit moment vertraagd.

Ook in het dorp Fetentaa is sport populair. Dat bleek wel juni 2021 toen een door Halve Marathon Ermelo en Interactie Ermelo georganiseerde “Kidsrun” voor basisschoolleerlingen een ongekende internationale deelname mocht verwelkomen. Naast 900 kinderen in Ermelo liepen er ook 800 kinderen in Ghana mee! De opbrengst van de daaraan gekoppelde sponsorloop wordt gebruikt voor de verwezenlijking van het water- en sanitairproject in de scholen in Fetentaa.

Klik hier om een indruk te krijgen van dit evenement in een korte video.

De voorbereidingen voor een kidsrun in 2022 zijn gestart en we hopen op nog meer scholen die deelnemen. Naast het werven van sponsorgeld door schoolleerlingen is ook het met elkaar kennis laten maken tussen basisschoolleerlingen in Nederland en Ghana een belangrijk doel.